top of page
WhatsApp Image 2023-08-01 at 14.47.23.jpeg

PRÁVO OHROŽENÝCH DĚTÍ
NA SVŮJ ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH

Projekt podporuje zdravé budování identity u dětí 0–6 let v náhradních rodinách nebo rodinách vyloučených z hlavního společenského proudu. Každé dítě má právo znát svůj životní příběh – odkud je a jak přišlo na svět.

Náplní projektu je vytvoření sítě spolupráce na přípravu, pilotní ověření a implementaci nové metody práce se životním příběhem ohrožených dětí – tedy aktivní prosazování práva na sebeurčení a zpevnění jejich pozitivní identity.

Projekt je koncipován na období od 1. 4. 2022–31. 3. 2024. V rámci udržitelnosti projektu však doufáme, že naše vize o zdravé identitě těchto dětí nebude omezena dny, měsíci či roky...

Etický kodex

Nadační fond LA VIDA LOCA se v rámci spolupráce s Nadací OSF zavazuje dodržovat Politiku ochrany práv dětí a zvláště zranitelných dospělých, kterou Nadace OSF vytvořila (ke stažení ZDE). Politika je postavena na principu nejlepšího zájmu dítěte a jeho ochrana před jakýmkoli špatným zacházením a diskriminací. Byla vytvořena s cílem zajistit nejvyšší standard profesionálního přístupu k dětem a zvláště zranitelných dospělých při jejich zapojení do aktivit a programů, které Nadace OSF ve spolupráci s partnery realizuje. Politika má mimo jiné za cíl šíření povědomí o nutnosti ochrany dětí.

V případě podezření, že došlo nebo dochází k ohrožení dítěte, resp. zvláště zranitelného dospělého viz. dokument výše, kontaktujte Michaelu Hrušovskou prostřednictvím emailu: projektovy.manager@gmail.com.
 

#S ODVAHOU!

ACF_slogan_1_edited.jpg

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

bottom of page