top of page

MILNÍKY PROJEKTU

  • Zahájeno pilotní testování práce se životním příběhem pro 15 dětí z Ústeckého kraje

Za pomoci dobrovolníků jsme pro děti připravili motivační program, v rámci kterého se v lednu 2023 seznámili s profesí herec/práce v médiích prostřednictvím návštěvy v Českém rozhlasu/Sever. V březnu 2023 děti navštívily Český veslařský klub Ústí nad Labem z. s. a seznámili se s profesí sportovce.

  • Vánoční setkání sítě spolupráce

1. 12. 2022 jsme se na vánočním setkání potkali s našimi spolupracovníky a podporovateli v rámci sítě spolupráce. Ohlédli jsme se za rokem minulým a představili jsme plánované aktivity projektu pro rok 2023.

  • Druhé setkání pracovní skupiny

Na listopadové platformě jsme společně s kolegy ze sítě spolupráce nahlédli do hrubých obrysů připravované  brožury, a také do obsahu pilotního projektu, který spustíme v lednu 2023. 

  • První setkání pracovní skupiny 

 

V polovině září jsme pořádali online setkání pracovní skupiny našeho projektu Životní příběh. Dominika Bocek a doktorka Lucie Lebdušková zpracovávají brožurku, jejíž osnovou je právě těchto 5 témat.

  • Podpis memoranda o spolupráci 

 

Smyslem projektu je vytvoření sítě spolupráce různých organizací a institucí, které pracují s (nejen) ohroženými a znevýhodněnými dětmi a jejich životním příběhem. Dne 19.7.2022 jsme podepsali Memorandum o spolupráci s prvními partnery projektu. Seznam zapojených organizací zde.

  • Úvodní setkání k založení sítě spolupráce

 

Dne 13.6.2022 v prostorách kavárny Zrno Zrnko proběhlo představení projektu a úvodní setkání zakládajících    členů sítě spolupráce.

 

 

  • Zahájení realizace projektu

 

1. 4. 2022 se s odvahou a nadšením pouštíme do realizace nového projektu „Právo ohrožených dětí na svůj      životní příběh“.

ivancice.png
image002.png
oopopopop.PNG
ACF_slogan_1_edited.jpg

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

bottom of page