Obrázek1.jpg

MILNÍKY PROJEKTU

  • Podpis memoranda o spolupráci 

 

   Smyslem projektu je vytvoření sítě spolupráce různých organizací a institucí, které pracují s (nejen) ohroženými a     znevýhodněnými dětmi a jejich životním příběhem. Dne 19.7.2022 jsme podepsali Memorandum o spolupráci s         prvními partnery projektu. Seznam zapojených organizací zde.

  • Úvodní setkání k založení sítě spolupráce

 

   Dne 13.6.2022 v prostorách kavárny Zrno Zrnko proběhlo představení projektu a úvodní setkání zakládajících           členů sítě spolupráce.

 

 

 

  • Zahájení realizace projektu

 

   1. 4. 2022 se s odvahou a nadšením pouštíme do realizace nového projektu „Právo ohrožených dětí na svůj               životní příběh“.

ivancice.png
ACF_slogan_1_edited.jpg

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.