Obrázek1.jpg

PRÁVO OHROŽENÝCH DĚTÍ
NA SVŮJ ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH

Projekt na podporu budování zdravé identity u dětí

Náš projekt Právo ohrožených dětí na svůj životní příběh podporuje zdravé budování identity u dětí 0 - 6 let v náhradních rodinách nebo rodinách vyloučených z hlavního společenského proudu. Každé dítě má právo znát svůj životní příběh - odkud je a jak přišlo na svět.


Náplní projektu je vytvoření sítě spolupráce na přípravu, pilotní ověření a implementaci nové metody práce se životním příběhem ohrožených dětí - tedy aktivní prosazování práva na sebeurčení a zpevnění jejich pozitivní identity.

 
Projekt je koncipován na období od 1. 4. 2022 - 31. 3. 2024. V rámci udržitelnosti projektu však doufáme, že naše vize o zdravé identitě těchto dětí nebude omezena dny, měsíci či roky…

Projekt PRÁVO OHROŽENÝCH DĚTÍ NA SVŮJ ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH zastřešuje Nadační fond LA VIDA LOCA. 
Bližší informace o Nadačním fondu zde

Představení hlavního projektového týmu:

Jméno a příjmení                               Pozice v projektu

 

Martina Opava                                     Zakladatelka NF LA VIDA LOCA, autorka myšlenky projektu 
Iva Barnincová                                     Zakladatelka NF LA VIDA LOCA, autorka myšlenky projektu 
Michaela Hrušovská                           Manažerka projektu 
Lívia Ranocha                                       Koordinátorka sítě spolupráce a projektu 
Dominika Boček                                  Metodička, odborná garantka 

 

Kontaktní informace:

 

Pokud máte zájem o zapojení do sítě spolupráce nebo do jiných aktivit projektu, kontaktujte nás, prosím.

  • Poštovní adresa: Nadační fond LA VIDA LOCA, Na Louži 947/1, 101 00 Praha 10 – Vršovice

  • Emailový kontakt: nadace@zivotvkufriku.cz

  • Telefonický kontakt: 

    • +420 602 772 724 (Martina Opava)

    • +420 602 155 735 (Iva Barnincová)

    • +420 732 436 577 (Michaela Hrušovská) 

#S ODVAHOU!

ACF_slogan_1_edited.jpg

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy.
Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.