top of page
WhatsApp Image 2023-08-01 at 14.47.23.jpeg
Životní příběh logo.jpg

PRÁVO OHROŽENÝCH DĚTÍ
NA SVŮJ ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH

Projekt na podporu budování zdravé identity u dětí

Projekt podporuje zdravé budování identity u dětí 0 - 6 let v náhradních rodinách nebo rodinách vyloučených z hlavního společenského proudu. Každé dítě má právo znát svůj životní příběh - odkud je a jak přišlo na svět.

Náplní projektu je vytvoření sítě spolupráce na přípravu, pilotní ověření a implementaci nové metody práce se životním příběhem ohrožených dětí - tedy aktivní prosazování práva na sebeurčení a zpevnění jejich pozitivní identity.

Projekt je koncipován na období od 1. 4. 2022 - 31. 3. 2024. V rámci udržitelnosti projektu však doufáme, že naše vize o zdravé identitě těchto dětí nebude omezena dny, měsíci či roky…

#S ODVAHOU!

Registrujte se
na webinář „Práce se životním příběhem dětí“.

Pohlaví
Věk
Etnická příslušnost (romská)

Souhlas je dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat. Správcem osobních údajů je Nadační fond La Vida Loca, se sídlem Na Louži 1, 101 00 Praha 10 – Vršovice, IČO: 04655648. Bližší informace o zpracování osobních údajů lze získat emailem: nadace@zivotvkufriku.cz.

ACF_slogan_1_edited.jpg

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy.
Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

bottom of page