top of page

ODBORNÁ VEŘEJNOST

fyzioterapeut_praha_2_edited.jpg

Mgr. Michaela Chmelařová

Vrchní sestra dětského oddělení, FNKV, Praha

Autorka iniciativy Život v kufříku

Mgr. Lucie Miškóci

nezávislý psycholog

Snímek obrazovky 2018-08-23 v 19.17.48.p

Projekt Život v kufříku mě zaujal především proto, že dětem poskytuje takový základní balíček vzpomínek na období těsně po narození. Obsahuje důkazy pro existenci a původ dětí, které putují do kojeneckého ústavu či náhradní rodinné péče. Vzpomínky z kufříku se mohou stát základním stavebním kamenem identity, zejména tehdy, pokud se v dokumentaci života dítěte dále pokračuje a kontinuita jeho historie tak není narušena. Kufřík s sebou současně nese zprávu: ,,Jsi pro nás důležitý, stál jsi nám za to, abychom pro Tebe připravili tyto věci." Může dodávat pocit jistoty, bezpečí a sounáležitosti, které patří mezi základní potřeby každé lidské bytosti. Projektu velmi fandím a autorkám tleskám za nápad i jeho provedení.

Pernica.JPG

Radek Pernica  otec 3 dětí , mentor, kouč, konzultant

Petra Pernicová – maminka 3 dětí , pedagogický pracovník v sociálních službách pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením (Centrum 83)

„Přál bych si kdyby každá narozená nevinná duše měla takovýto kufříček, do kterého mu dobří lidé od začátku jeho bytí budou dávat vzpomínky, zážitky, fotografie či talismany. Aby po čase, třeba se svými náhradními rodiči mohli děti, a to i  přesto, že jejich osud mohl vypadat smutně a nelítostně, zjistit, že jsou na světě chtěné, že mají svou hodnotu, že na nich někomu od začátku záleželo a dosud záleží. Je možné si povídat o jejich narození, o prvních fotografiích, hračkách, představovat si jaké to bylo.... Kéž by takové kufříčky byly v době, kdy jsme s ženou adoptovali naše 3 děti. Přišly k nám s očkovacím průkazem, erárním oblečením a pár fotkami, které byly pořízeny možná pár dní před tím, než jsme si je odvezli z kojeneckého ústavu. Možná díky takovému kufříčku bychom my, většina náhradních rodičů a samozřejmě všechny děti mohli se prodírat houštinami vztahů, sebevědomím a především léčit poruchou attachmentu. Dítě má prostě svůj příběh, na kterém se dá stavět, který může růst a dále se rozvíjet, to dítě se prostě jen nevyskytlo. Martino a další, děláte neuvěřitelně záslužnou práci. Jeden kufřík může změnit sebevědomí, sebeúctu a vytvořit důvěru v lidi a dobro.“

bottom of page