INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI

Speciální poděkování patří všem individuálním dárcům,

kteří nám pravidelně či nárazově posílají na účet finance,

bez kterých bych projekt nemohl fungovat.

DĚKUJEME!