top of page
foto%20lcd17_edited.png
Zivot a ja_deti.png

Preventivní program „Život a já“, který je součástí „Života v kufříku“, je určen dětem na základních školách. V období 6 - 12 let dochází k intenzivnímu formování osobnosti, k rozvoji kognitivních schopností, sociálně - emočních dovedností a morálky. Tento věk je klíčový také pro budování vztahů. 

 

Program má ambice podporovat vztahy v kolektivu vrstevníků, ale i v rodině, zvědomovat kořeny, sítě vazeb, budovat mezigenerační respekt, zázemí a odpovědnost za svůj životní příběh. 

Díky tomu můžeme předcházet sociálnímu vyloučení dětí, pocitům osamělosti, konfliktům ve třídě i šikaně.

 

Cílem programu „Život a já“ je uvědomění si vazeb a vztahů, které děti ukotvují v životě a poskytují jim pocit bezpečí, jistoty a opory. Uvědomění si sítě rodiny, kamarádů, spolužáků, učitelů a dalších blízkých osob, které je podpoří v jakékoliv životní situaci (kdo mi pomůže, komu já, s kým pro sebe uděláme něco hezkého). Podpoření vztahu k rodičům, k prarodičům, ke svým budoucím dětem („Stáváš se navždy zodpovědným za to, cos k sobě připoutal“). Rozvoj sociálně emočních dovedností - empatie, zvládání emocí, sebepřijetí, adaptability, motivace, seberealizace (kdo jsem, kdo chci být, jaká je má hodnota, čeho si cením u sebe a čeho u druhých).

Program je koncipován jako skupinové sebepoznávání s prvky individuální práce. Program pracuje s hudbou, obrázky, kresbou, využívá dětskou představivost a intuitivní vnímání. 

Důležitou součástí programu je vizualizace sebe jako „dospěláka, kterým jednou chci být“, ne z pohledu profese, ale lidských kvalit, vlastností, schopností, dovedností a vazeb. 
Dalším prvkem je předání „Kufříku třídy“.
Tímto programem může započít shromažďování společně prožitých vzpomínek (symboly, talismany, fotografie a další) a tím i intenzivnější budování silného třídního společenství. 

bottom of page