top of page

Život v kufříku obdržel prestižní Cenu evropského občana od Evropského parlamentu

Život v kufříku získal Cenu evropského občana, kterou každoročně uděluje Evropský parlament iniciativám, které přispívají k evropské spolupráci a prosazování společných hodnot.


Za tímto oceněním nestojí jen roky usilovné práce našeho týmu, ale hlavně příběhy tisíců odložených dětí v Česku, které mají díky „Životu v kufříku“ možnost držet ve svých rukou vzpomínky na svoje první okamžiky života.


20. října 2023 se konalo slavností udělení v Evropském domě v Praze. Z rukou místopředsedkyně Evropského parlamentu Dity Charanzové převzala Cenu evropského občana zakladatelka projektu Martina Opava Wojtylová.


7. listopadu 2023 toto ocenění slavnostně získala po boku dalších 36 oceněných projektů v plenárním sále Evropského parlamentu v Bruselu.


Ocenění má pro nás velký význam. Věříme, že se právě tímto aktem výrazně zvýší povědomí o problematice odložených dětí a dětí v náhradní rodičovské péči, že upozorníme na důležitost propojení jednotlivých sektorů (zdravotnictví, sociální péče, neziskový sektor) a navíc, že budeme mít možnost inspirovat také ostatní členské státy v EU.


Toto prestižní ocenění patří především stovkám zdravotníků a přechodných pěstounů, kteří náš kufřík vzpomínek plní a postupně jej představují svým svěřeným dětem. Kufřík se za 8 let stal nedílnou součástí životních příběhů více než 2176 odložených dětí.


Foto: archiv NF LA VIDA LOCA, @ European Union 2023


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page