top of page

Aktivizační program „Život a já“, který je součástí „Života v kufříku“, je určen seniorům, kteří jsou spolu s novorozenci nejzranitelnější skupinou populace. 

Program má ambice podporovat vztahy v rodině, zvědomovat kořeny, sítě vazeb, budovat mezigenerační respekt, předávání zkušeností a přirozené vnímání života s jeho začátkem, středem i koncem. Pomáhá také aktivizovat, tříbí mozek, procvičuje pamět, komunikační a vyjadřovací schopnosti.

Cílem programu “Život a já” pro seniory je podpora mezigeneračního respektu, vazeb a vztahů v rodině. Dále pak uvědomění si svých nových rolí, možností a darů, které jsou se stářím spjaty, a v neposlední řadě aktivizace seniorů s nabídkou využití volného času. Senioři během života nasbírali cenné zkušenosti, které stojí za to předat dál. Vzájemné mezigenerační sdílení může být obohacením pro všechny. Moudrost stáří by měla zůstat zachována pro budoucí generace. 

Téma identity je důležité i ve stáří. V tomto období života hledáme svou novou roli a místo v rodině i ve světě. Chceme po sobě něco zanechat, ohlédnout se za svým životem s pocitem naplnění a dobře vykonané práce. I v tomto může být projekt Život v kufříku nápomocný. 

Abychom se vrátili zpět na počátek projektu, k dětem: Děti se nebudou bát života, pokud dospělí kolem nich budou natolik integrováni, že se nebudou bát smrti. 

Program je koncipován jako skupinové sdílení s prvky individuální práce. Pro tuto cílovou skupinu jsou voleny metody a přístupy, které odrážejí specifika daného životního období. Důležitou součástí programu je nabídka činnosti plnění Vzpomínkového kufříku, které může sloužit jako forma komunikace s rodinou a přáteli, uchování a předávání vzpomínek, mouder, fyzická i psychická aktivizace, trénink paměti, pozornosti a vyjadřování. Klíčový je také reminiscenční prvek a v neposlední řadě emoce, které může prohlížení kufříku s rodinou, přáteli nebo jinými osobami přinést. 
 

bottom of page